Mừng lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer Tu sĩ Linh mục CSsR - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 15/03/2018

Thứ Năm, 15-03-2018 | 17:00:44

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 1-3)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018

Thánh lễ Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêment: Hướng dẫn: Cha Anphong Trần Ngọc Hướng

– 18g00: Thánh lễ đồng tế với chủ đề: “Thánh Clêmentê, vị chứng nhân trung thành của Chúa Cứu Thế giữa một thế giới bị tổn thương.”
– Chủ tếThánh lễ: Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
\
– Giảng lễ: Cha Phêrô Lưu Quang Bảo Vinh
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới