Mừng lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giups 15/03/2019

Thứ Bảy, 16-03-2019 | 07:02:23

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 1-3)

 

  • 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê – Hướng dẫn : Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng
  • 18g00: Thánh lễ đồng tế –Đề tài : “Thánh Clêmentê- mẫu gương nên thánh trong Hội thánh”.

  • Chủ tế: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông
  • Giảng lễ: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới