Mời Mẹ cùng đi (x.Lc 2,41-54)

Thứ Bảy, 04-06-2016 | 11:59:48

Ông bà ta thường bảo rằng:
“Dù đi trăm suối nghìn sông,
Cũng không ra khỏi tấm lòng mẹ ta”.
Có lẽ ta đi khắp thế gian, sẽ thấy không ai tốt bằng mẹ: Cả đời người mẹ thường hy sinh tất cả vì con cái. Nếu thiếu bóng dáng mẹ trong cuộc đời, thì có lẽ ta sẽ lao đao, khốn khổ. Bởi thế, ông bà cũng thường ví von:
“Mẹ hiền như thể trăng sao,
Một khi trăng lặn đất trời lung lay.”
Khi ta nói đến người mẹ lý tưởng và tuyệt vời nhất trên đời, có lẽ không ai khác, người đó chính là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Trái tim vô nhiễm Mẹ. Hôm qua, chúng ta đã mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Tâm của Đấng đã chịu đâm thấu trên thập giá để đem lại Giao Ước mới đưa tới đời sống vĩnh cửu cho con người. Sở dĩ Chúa có thêm sức mạnh để hiến mình trên thập giá vì ơn cứu rỗi nhân loại như thế là vì có sự đồng hành của Mẹ Maria.
Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gợi nhắc cho chúng ta về sự đồng hành này của Mẹ. Khi nhìn thấy thập giá trong tương lai của đời mình, Chúa Giêsu vội nắm lấy ngón tay cái của Mẹ như thể nài nỉ Mẹ cùng đi vào cuộc thương khó với mình. Cuối cùng thì điều đó cũng trở thành hiện thực: Mẹ đi cùng với Chúa cho tới tận đỉnh đồi Calvê, để ở đó, trái tim Mẹ như cũng chịu lưỡi đòng đâm thâu cùng với trái tim Chúa.
Xưa kia với sự đồng hành của Mẹ, Chúa được tiếp thêm sức mạnh để bước vào cuộc thương khó. Ngày nay khi gặp thử thách, khổ đau, bạn và tôi có biết chạy đến với người Mẹ tuyệt vời của chúng ta là Đức Maria để xin Mẹ đồng hành, chở che hay không?
Antôn Hà Nam
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới