Mẹ Maria Nguồn Vui Ơn Cứu Độ

Thứ Hai, 19-12-2016 | 21:39:18

20161217-me-mariaMùa vọng, mùa trông đợi Chúa đến cứu độ nhận loại, Chúa đã đến cách đây hơn hai ngàn năm. Vậy trong tâm tinh của những ngày cuối của mùa vong năm nay chúng ta sống và chuẩn bị tâm hồn mình như thế nào để đón mừng đại lễ Giáng Sinh của Chúa và nhất ngày Chúa đến chúng ta sẵn sàng ra đón Người. Để có tâm tình sẵn sàng khi Chúa đến chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, noi gương Mẹ vì Mẹ chính là mẫu gương sông tâm tình đợi trông Chúa đến cụ thể và Mẹ là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa làm ngươi giữa chúng ta. Vì thế Mẹ chính là nguồn vui của ơn cứu độ cho nhân loại.

Tin mừng theo Thánh Luca Lc 1,28-33:thuật lại:

Khi ấy Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì?

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc1,38)

Khi thưa “xin vâng” trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria đã tự do đón nhận và trực tiếp cộng tác vào công cuộc Nhập Thể của Con Thiên Chúa. và khi cộng tác vào việc Nhập Thể, thì Đức Maria cũng mặc nhiên cộng tác vào việc cứu chuộc, vì trong chương trình của Thiên Chúa, việc Nhập Thể và cứu chuộc được liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế, lời “xin vâng” của Mẹ Maria được coi là lời định đoạt cả lịch sử nhân loại này. Nhưng không phải là định đoạt cho nhân loại này hư đi; trái lại, làm cho nhân loại này được sống, nghĩa là đón ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.

Cảm nghiệm được ơn huệ lớn lao của Thiên Chúa ban cho mẹ và cũng là ban cho nhân loại chúng ta, Mẹ đã cất lên lời ca khen Thiên Chúa rằng: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi nhảy mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Khi đã vui mừng đón nhận ơn cứu độ, Mẹ Maria đã sống niềm vui đó trong suốt cuộc đời của Mẹ, mặc dù trong suốt cuộc hành trình gắn bó với con của mình, nhiều lúc Mẹ đã phải chịu nhiều thử thách và chịu nhiều đau khổ, để cuối cùng, Mẹ được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ trong niềm vui phục sinh của con Mẹ.

Trong tâm tình đó chúng ta được mời gọi để chiêm ngưỡng và cầu nguyện với Mẹ Maria là nguồn vui ơn cứu độ, thì chúng ta cũng được mời gọi cùng Mẹ ca khen Thiên Chúa vì ơn cứu đô Ngài đã ban cho chúng ta; đồng thời chúng ta cũng được mời gọi noi gương Mẹ sống niềm vui ơn cứu độ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, trong ý định từ ngàn đời của Cha, Cha muốn cho nhân loại chúng con được cứu độ, được sống hạnh phúc trong tình yêu của Cha. Để thực hiện ý định ấy, Cha đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria, và cho người được tham dự vào chương trình cứu độ của Cha. Cùng với Mẹ Maria, chúng con nài xin Cha, cho chúng con luôn ý thức chúng con là những người đã được Cha cứu độ, xin Cha cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, biết mở lòng đón nhận ơn cứu độ Cha ban, để ngày đại lễ sinh nhất của Cha thực sự mang lai ý nghĩa cho tâm hồn mỗi người chúng con. Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng mình chúng con cho Mẹ, vì chúng con biết rằng, Mẹ hằng yêu thương và cứu giúp chúng con luôn.  Mẹ đã hưởng trọn vẹn  ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô con Mẹ, chúng con cũng xin Mẹ gì giữ và ban ơn, để chúng con cũng được vui hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Amen.

An Phong Học

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới