Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Mừng Bổn Mạng

Thứ Bảy, 20-06-2020 | 13:07:51

Thánh lễ 18h00 ngày 19/6/2020, Thứ Sáu XI Thường Niên | Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng lễ bổn mạng…

Photo: Đức Tin

GXĐMHCG.NET

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới