Lề Luật của Thiên Chúa (thứ Tư 02-03-2016: Đnl 4,1.5-9; Tv 147; Mt 5,17-19)

Thứ Tư, 02-03-2016 | 07:57:31

Trong đời sống đức tin, Lề Luật không phải là để hạn chế sự tự do đích thực của con người. Nhưng qua Lề Luật, con người được tiến gần với Thiên Chúa. Nói cách khác, Lề Luật là dấu chỉ Thiên Chúa ở gần chúng ta. Ai tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa thì được gọi là người khôn ngoan và thông minh.

Thật vậy, ông Môsê đã truyền đạt cho con cái Israel hãy tuân giữ và thực hành Lề Luật của Thiên Chúa: “Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: ‘Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!’ Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” (Đnl 4,6-8).

Tâm điểm của việc thực hành Lề Luật là lòng mến: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân cách chân thành và sâu đậm, bởi vì Thiên Chúa là ngọn lửa yêu mến nồng nàn (x. Đnl 4,24). Lửa yêu mến nồng nàn ấy được bừng cháy lên trong thế gian này chính là ước nguyện của Đức Giêsu: “Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Bởi vì trọng tâm của Lề Luật là tình yêu, nên dù “một chấm một phết trong Lề Luật” cũng đều diễn tả tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa.

Đức Giêsu chính là hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa. Là Tình Yêu Thiên Chúa nhập thể nên Đức Giêsu đến “để kiện toàn Lề Luật” (Mt 5,17). Luật Yêu thương của Thiên Chúa giờ đây được trao ban cho tất cả mọi người. Luật Yêu thương ấy là Luật của sự sống mới trong Đức Kitô Giêsu. Tất cả Lề Luật và Ngôn sứ đều diễn tả về một Thiên Chúa yêu thương và trung tín giữ lời hứa của Người. Vị Thiên Chúa ấy đang ở rất gần chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Thành ra, giờ đây chúng ta lắng nghe và thực hành những lời giảng dạy của Đức Giêsu đồng nghĩa với việc tuân giữ và thực hành Lề Luật của Thiên Chúa.

Vâng, lạy Chúa, “xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn, như đã quyết định cho người mến Thánh Danh. Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con; cứu con khỏi ác nhân hà hiếp, con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài!” (Tv 119[118], 132-134).

Vincent Maria Phạm Cao Quý‎, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới