Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1_39-56): 18g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/08/2018

Thứ Tư, 15-08-2018 | 18:59:44

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc… vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 42-45)

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1_39-56):

Bài giảng Thánh lễ 18g 00: Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới