Lễ Các Thánh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 01/11/2019

Thứ Bảy, 02-11-2019 | 23:02:52

Vào lúc 18g00 thánh lễ đồng tế Mừng các Thánh Nam, Nữ Trên Trời…  Chủ tế Thánh lễ cha Bề trên chánh xứ cùng quý cha trong nhà dòng, cha Martinô Vũ Đồng Tùng chia sẻ lời Chúa nói về ý nghĩa của việc nên Thánh không phải là do con người những chính do bởi hồng ân và tình thương của Chúa…

 

ĐT GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook