Kinh sáng - Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Thứ Ba, 03-12-2019 | 10:38:22

5h00 Cộng Đoàn DCCT Sài gòn khỏi sự giờ Kinh Sáng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

7h00 Cộng Đoàn Hưu Dương DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Nguyện xin Chúa thương đón cha Antôn vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

chuacuuthe.com & GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới