Kiệu Đức Mẹ Đầu Tháng Mân Côi tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 16g30 Cnjas Nhật 04/10/2020

Thứ Năm, 08-10-2020 | 15:47:13

Chiều Chúa Nhật 27 Thường Niên, Mừng Kính trong thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi. vài sau Thánh lễ 15g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT đã cử hành cuộc rước kiệu Đức Mẹ quanh Đền Đức Mẹ và sân Nhà Dòng. Cùng với Giáo Xứ quý ông bà anh chị em con cái Đức Mẹ Hằng Cứu khắp nơi đã cùng cung nghinh Mẹ khai mạc Tháng Mân Côi và Tạ ơn Thiên Chúa…

\

Photo Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới