Khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Bình An - Giáo Phận Phan Thiết

Chúa Nhật, 20-10-2019 | 19:19:46

Sau một thời gian chuẩn bị Tiền Phúc… chiều qua Thứ bảy 19/10/2019 (CN XXIX TN) Giáo xứ Bình An – Giáo Hạt Hạt Hàm Tân – Giáo Phận Phan Thiết: Khai mạc Tuần Đại Phúc

Nghi thức khai mạc bắt đầu: Chánh xứ Giuse Nguyễn Thành Long rước Thánh Giá xuống cuối Nhà Thờ trao cho cha Bề trên Tuần Đại Phúc JB Hoàng Xô Băng CSsR cùng quý cha thừa sai Đại Phúc.

Thánh giá Đại Phúc được rước lên đặt trên cung thánh trong thời gian Tuần Đại Phúc vì chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Trần Gian là Chủ của Tuần Đại Phúc… Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng của các kỳ Đại Phúc.

Các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện trong tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Bình An hôm nay gồm có quý cha: Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng Bề trên Tuần Đại Phúc, Gioakim Lê Văn Chinh, Gioakim Nguyễn Chí Công, Giuse Lương Văn Long, Antôn Nguễn Tấn Hùng, Gioan Baotixita Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, Giuse Bá Văn Đạt, Tôma Cao Minh Hội, Giuse Nguyễn Duy Hải.

Nguyên xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng của các kỳ Đại Phúc ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Giáo xứ và công đoàn dân Chúa, để tất cả mọi thành phần trong Giáo xứ được đón nhân tràn đầy ơn Đại Phúc…

Cha Giuse Nguyễn Duy Hải hướng dẫn Khai Mạc Đại Phúc

Cha chánh xứ: Giuse Nguyễn Thành Long rước Thánh Giá Chúa trao cho cha Bề trên Tuần Đại Phúc JB Hoàng Xô Băng CSsR

Cha chánh xứ, Giuse Nguyễn Thành Long trao Dây Các Phép cho quý cha Tuần Đại Phúc

Cha chánh xứ, Giuse Nguyễn Thành Long: giới thiệu các Thừa sai Đại Phúc với cộng đoàn Dân Chúa

 

cha Bề trên Tuần Đại Phúc JB Hoàng Xô Băng CSsR thẩm vấn cộng đoàn

Hành Hương Kính Đức Mẹ – Khai Mạc Đại Phúc

ĐPMN

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới