Kết thúc kỳ tĩnh tâm thứ nhất của các thừa sai DCCT

Thứ Sáu, 02-12-2016 | 17:00:30

Sau bốn ngày chìm vào thinh lặng, suy tư và cầu nguyện, hơn 100 thừa sai DCCT lên đường trở về nhiệm sở để tiếp tục công việc truyền giáo.

tinh-tam

Bốn ngày tĩnh tâm do Đức Giám mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên hướng dẫn, với chủ đề do ngài chọn: “Xuất phát lại từ Đức Kitô”.

Tổng cộng có 7 bài suy niệm:

  1. Gặp gỡ Chúa Kitô
  2. Chiêm ngưỡng sự thánh thiện của Chúa Kitô và suy tư về lời mời gọi nên thánh
  3. Chiêm ngưỡng Chúa Kitô chạnh lòng thương và suy tư về đời sống linh mục chạnh lòng thương
  4. Chiêm ngưỡng Chúa Kitô hiến mình cho Thiên Chúa và duyệt xét việc sống ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục
  5. Cùng với Chúa Kitô đi vào thế giới với tinh thần đối thoại
  6. Tu sĩ – linh mục phải là các chuyên viên hiệp thông
  7. Được sai đi như những nhà thừa sai truyền giáo.

Những suy tư, chia sẻ và gợi ý của Đức Cha vừa sâu sắc và sống động, vừa đơn giản và thiết thực. Đúng là những gì cốt yếu, căn bản và chân thật thì luôn đơn giản và hấp dẫn.

Hơn 100 anh em tu sĩ – linh mục thừa sai DCCT đã tĩnh tâm 4 ngày trọn tại Foyer de Charité Phú Dòng (Đồng Nai), từ thứ Ba 29/11 đến thứ Sáu 02/12.

Hy vọng cuộc tĩnh tâm đã giúp các linh mục thừa sai DCCT làm mới bản thân và sư vụ của mình.

Tân Thanh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới