Hội nghị của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê

Thứ Sáu, 26-05-2017 | 23:48:42

Vào ngày 22 và 23 tháng 5, Hội nghị về Châu Mỹ La tinh và Caribê lần thứ tư đã diễn ra tại Villa Marianella (Colombia), với sự hiện diện của các Bề trên và các thành viên của các đơn vị, cùng với các đại diện của anh em các vùng khác, đặc biệt là các Nghị viên Tổng Công Hội, Cha Rogério Gomes và  Cha Pedro López.

Các vấn đề khác nhau về Hội nghị đã được thảo luận nhằm thực hiện các quyết định của Tổng Công hội. Cũng có những thảo luận liên quan đến các nhiệm vụ cần thiết ở cấp Liên hiệp vùng trong chuyến thăm bất thường của Trung ương lần tới. Đồng thời, đề xuất các nghị viên trong Ủy ban sẽ thành lập để phối hợp công việc chuẩn bị cho Kế hoạch Tông đồ và Kế hoạch Tái cấu trúc.

Cuối cùng, một danh sách gồm 3 ứng cử viên (các cha Enrique López, Marcelo Araujo và Ramón Correa) đã được lựa chọn, trong đó Trung Ương thể sẽ chỉ định Điều phối viên của Hội nghị trong 6 năm tới.

Hội nghị đã chuẩn bị một thông điệp gửi tới các thành viên của gia đình Dòng Chúa Cứu Thế tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.

THÔNG ĐIỆP TỪ HỘI NGHỊ LẦN IV CỦA CHÂU MỸ LATIN VÀ VÙNG CARIBÊ 

Marianella – Colombia, tháng 5 năm 2017

“Chứng nhân của Đấng Cứu Thế, Liên đới vì sứ vụ trong một thế giới bị tổn thương”

Anh chị em, các giáo dân cộng tác và gia đình thừa sai DCCT thân mến.

Liên hiệp của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê đã gặp nhau tại Marianella – Côlômbia từ ngày 22 đến 23 tháng 5 với sự hiện diện của bốn đại diện cho các tiểu vùng khác nhau. Trong những ngày này chúng ta đã sống trong một bầu khí của tình huynh đệ và các cuộc đối thoại hiệu quả thật sự. 

latin-america-emblemDưới ánh sáng của Tổng Công Hội 25, chúng tôi đã phân tích và phản ánh các quyết định của Công hội trong Giai đoạn thứ ba này, chúng tôi muốn phản ánh chúng trong Liên hiệp để tiếp tục tái cấu trúc nhiệm vụ trong một thế giới bị tổn thương nhằm đáp ứng tốt hơn với sự hiện diện của các thừa sai mới.

Từ Châu Mỹ Latinh và Caribê, chúng tôi muốn trở thành một hội nghị “đi ra ngoài, đi đến những vùng ngoại biên, nơi mà đang cần ánh sáng của Tin Mừng”(xem E.G. 20). Chúng ta là một cộng đoàn thừa sai và chúng ta được kêu gọi để trở thành những chứng nhân của Đấng Cứu Thế trong một thế giới bị tổn thương.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta “sống với niềm vui và lòng biết ơn” sự cống hiến quảng đại của chúng ta đối với Đức Kitô và khám phá ra vẻ đẹp muôn đời của Thiên Chúa và đã ban cuộc sống của chúng ta để phục vụ anh chị em của mình. (Xem Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày 11 tháng 4 năm 2015).

Để thực hiện tốt hơn việc tái cấu trúc nhiệm vụ của mình, chúng ta được mời gọi:

– Hoán cải tâm trí và trái tim.
– Phục hồi và củng cố đời sống cầu nguyện cho cộng đoàn của chúng ta.
– Xây dựng Nước Thiên Chúa trong sự liên đới với một thế giới bị tổn thương và tranh đấu cho công lý.
Thúc đẩy anh em tính sẵn sàng cho việc thừa sai cách phi thường.
– Thay đổi cấu trúc để có những nỗ lực tốt nhất cho sứ vụ.
– Làm sống lại sứ mạng chia sẻ của người giáo dân có sự phong phú về đặc sủng của chúng ta và tiếng nói ngôn sứ trong thế giới này.
– Phối hợp với tất cả các thành viên thuộc gia đình Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi mời gọi tất cả mọi người thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (Thành viên, Thừa sai giáo dân, Gia đình DCCT) tiếp tục nắm lấy hy vọng về quá trình tái cấu trúc sứ vụ này và lên đường đến với thế giới bị tổn thương để Tin mừng có thể tiếp cận mọi người.

Chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn vì sự hiện diện và nỗ lực của mình để thực hiện ước mơ truyền giáo này ở Châu Mỹ La tinh và Caribê, đặc biệt là chúng tôi cảm ơn tỉnh Bogota đã tổ chức các cuộc họp này.

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp tiếp tục đồng hành với chúng ta trong sứ vụ của mình.

Hội nghị Châu Mỹ Latinh và Caribê.
Marianella – Colombia, ngày 23 tháng 5 năm 2017

Lê Đạt chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới