Hội Long Thương Xót Chúa – Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ đầu tháng 10

Thứ Bảy, 05-10-2019 | 12:19:00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 15g 00 thứ sáu đầu tháng có thánh lễ tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa, cầu xin Long Thương Xót Chúa tuân đổ muôn ơn xuông trên Hội Thánh, Giáo xứ, cách riêng cho các Hội viên Lòng Thương Xót cũng như gia đình từng người, từng gia đinh… được dồi dào ơn Thánh…

 

CTV GX ĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới