Hôi Lòng Thương Xót Chúa Gx ĐMHCG - Thánh lễ đầu tháng 1/2020

Thứ Ba, 07-01-2020 | 16:49:39

Vào lúc 15h00 ngày 03/01/2020  Hôi Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế quy tu về cùng cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Hội Thánh cho Giáo xứ cho các gia đình và cho từng hội viên, cũng như cho tất cả những ai đang nguội lạnh khô khan và những ai đang ốm đau bệnh tật biết chạy đến nương tựa vào Lòng Thương Xót Chúa.

Nguyện xin Chúa giàu Lòng Xót Thương chúc lành cho chúng con cách riêng cho các hội viên của Lòng Thương Xót Chúa.

Photo: Đức Tin GXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới