Hội Đồng Quản Trị Trung Ương kinh lược Bolivia

Thứ Năm, 05-10-2017 | 23:01:08

Kỳ kinh lược ngoại thường của Hội Đồng Quản Trị Trung Ương đã bắt đầu trong Hội Dòng. Nơi đầu tiên tổ chức buổi họp đầu tiên cho các  anh em của Bolivia và các đơn vị láng giềng như là một phần của cuộc kinh lược chung là Santa Cruz de la Sierra, ở Bolivia. Hai Cố Vấn trung ương trong kỳ kinh lược là Cha Pedro Lopez và Cha Rogério Gomes.

Mục đích của chuyến viếng thăm là để giúp “Canh tân Đời sống Tông đồ và nâng cao nhận thức về quá trình Tái cấu trúc”. Với mục tiêu này, kỳ kinh lược được chia thành 3 phần: Chia sẻ giữa các anhem về mục vụ, đời sống, và Kế hoạch làm việc của Hội đồng Trung Ương; Một ngày tĩnh tâm; Nghiên cứu các quyết định của Tổng Công Hội XXV. Chúng tôi cũng mong đợi sự đóng góp của các anh em trong Kế hoạch tông đồ và tiến trình Tái cấu trúc của Đơn vị mình.

P. PedroLópez, CSsR

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới