Học Viện Thánh Anphongsô - Họp Mặt Thân Nhân & Ân Nhân: 31/08/2019

Thứ Bảy, 31-08-2019 | 12:24:23

Học Viện Thánh Anphongsô – Họp Mặt Thân Nhân & Ân Nhân
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 9h45 ngày 31/08/2019

Hằng năm vào thứ bảy cuối tháng tám đầu tháng chín, Học Viện Thánh Anphongsô Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có tổ chức buổi Họp Mặt Thân Nhân & Ân Nhân của gia đình Học Viện…

Sáng hôm nay 31/08/2019: đến hen lại lên, quý vị Thân  Nhân và Ân Nhân của gia đình Học Viện ở khắp nơi đã quy tụ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cùng nhau chia sẻ tình thương mến trong sự hiệp nhất trong một gia đình Chúa Cứu Thế…

ngay từ sáng sớm quý vị những đoàn xe đã tiến vào sân Nhà Dòng và 8g15 khai mạc chương trình văn nghệ. Đây là một chương trình đặc sắc do các Thầy Học Viện và các nhóm Ân nhân, Thân nhân ở khắp nơi cùng đóng góp các tiết mục.. sau đó lúc 9g45 là giờ hành hương kính Đức Mẹ và sau đó là Thánh lễ Tạ ơn do cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế, cùng đồng tế có quý cha Bề trên, quý cha ban gám đốc Học Viện cùng quý cha, quý thầy và tất cả cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nhà Dòng cũng tất cả Thân Nhân và quý vị Ân Nhân của Nhà Dòng và cách riêng của Gia Đình Học Viện còn sống cũng như đã qua đời được đầy tràn niềm vui hạnh phúc trong Thiên Chúa…

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô và các Thánh các Chân Phước trong Dòng ban cho quý Thân Nhân và Ân Nhân cách riêng cho các Gia Đình Học Viện một năm học mới này được mọi sự tốt lành như ý Chúa muốn…

Photo: Đức Tín (gxdmhcg)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook