Học Viện Thánh Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Thứ Năm, 05-12-2019 | 00:11:37

Hôm qua 03/12/2019 lúc 19h00 cha Giuse Đỗ Đình Tư, giám đốc Học Viện Thánh Anphongsô chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R, cùng đồng tế có cha linh hướng Học Viện Gioakim Nguyễn Đức Mầng, cha Giuse Trần Xuân Thủy DCCT Đà Lạt, Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn, Cha Phaolô Lư Thanh Nhã, thầy Phó tế Giuse Quách Minh Đức cùng toàn thể quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô DCCT Mai Thôn…

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương sớm đưa cha An tôn vào trong vinh quang của Người.

Trước Thánh lễ của Học Viện Thánh Anphongsô…

Photo: Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới