Học Viện Thánh Anphongsô Dâng lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 16h 00 ngay 08/10/2018

Thứ Ba, 09-10-2018 | 09:05:48

Vào lúc 16h 00 ngay 08/10/2018 cha Giám đốc cùng quý Cha giáo… cùng quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô hiệp dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook