Hoa Kỳ: Cuộc lạc quyên vào Thứ Tư Lễ Tro nhằm trợ giúp Giáo hội Công giáo tại Trung và Đông Âu

Thứ Bảy, 23-02-2019 | 21:06:31

“Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình Mùa Chay của mình, đây quả là thời điểm thích hợp để tưởng nhớ các anh chị em của chúng ta ở Trung và Đông Âu, những người đang nỗ lực làm việc để khôi phục Giáo hội và đồng thời xây dựng tương lai sau nhiều thập kỷ bị đàn áp”, theo Đức Cha Jeffrey Monforton.

Cuộc lạc quyên đặc biệt hàng năm nhằm trợ giúp Giáo hội tại Trung và Đông Âu sẽ được thực hiện tại hầu hết các Giáo phận vào Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 3 năm 2019. Các khoản tiền thu được sẽ được sử dụng để trợ giúp cho các Chủng viện, công việc mục vụ giới trẻ, các chương trình dịch vụ xã hội, các trung tâm mục vụ, xây dựng và cải tạo các nhà thờ, và các dự án truyền thông Công giáo ở 28 địa hạt tại Trung và Đông Âu, HĐGM Công giáo Hoa Kỳ cho biết hôm 21 tháng 2 năm 2019.

“Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình Mùa Chay của mình, đây quả là thời điểm thích hợp để tưởng nhớ các anh chị em của chúng ta ở Trung và Đông Âu, những người đang nỗ lực làm việc để khôi phục Giáo hội và đồng thời xây dựng tương lai sau nhiều thập kỷ bị đàn áp”, theo Đức Cha Jeffrey Monforton, Giám mục Địa phận Steubenville và Chủ tịch Tiểu ban viện trợ các Giáo hội tại Trung và Đông Âu. “Xin chân thành cảm ơn các tín hữu Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ của họ. Với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta giúp mang đến sự an ủi của Thiên Chúa và hy vọng được tái sinh khi chúng ta mở rộng lòng quảng đại của mình với những người cần được giúp đỡ”.

Năm 2017, Tiểu ban viện trợ các Giáo hội tại Trung và Đông Âu đã trao hơn 9 triệu đô la thông qua hơn 300 khoản tài trợ. Trong số các dự án được hỗ trợ gần đây đó chính là việc xây dựng một trung tâm dành cho giới trẻ Công giáo ở một khu vực xa xôi của Georgia, giúp hình thành nên một thế hệ môn đệ mới.

Tiểu ban viện trợ các Giáo hội tại Trung và Đông Âu (CCEE) giám sát việc lạc quyên và một chương trình tài trợ hàng năm như một phần của Ủy ban Lạc quyên quốc gia của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ. Thông tin thêm về cuộc lạc quyên, bao gồm những thông tin chi tiết về đối tượng nhận hỗ trợ và cách thức phân phối các khoản viện trợ, có thể được tìm thấy tại địa chỉ: www.usccb.org/ccee. Các tín hữu sống ở các Giáo phận không tham gia cuộc lạc quyên hoặc những người muốn đóng góp trực tiếp có thể tìm hiểu về việc làm thế nào để có thể đóng góp phần mình tại địa chỉ: http://www.usccb.org/catholic-giving/opportunities-for-giving/central-and-eastern-europe/how-to-give.cfm

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook