Họ không thuộc về thế gian (Ga 17,11-19)

Thứ Tư, 11-05-2016 | 09:09:06

Bài Tin mừng hôm nay cho ta thấy rõ cuộc đối đầu giữa thế gian và các môn đệ của Chúa. Thế gian được nhắc đến trong bài Tin mừng hôm nay là một thế gian chống cưỡng lại Tin mừng, một thế gian gạt bỏ chân lý, chỉ còn sự giả dối và gian ác nơi nó.

Đối diện với một thế gian không có sự thật và gian ác, các môn đệ của Chúa được mời gọi ở trong sự kiên nhẫn của chân lý và tình yêu để chiến thắng nó, chứ không phải đối đầu với nó bằng bạo lực và sự gian trá như nó. Chúa đã chiến thắng thế gian tàn độc và dối trá bằng tình yêu trên thập giá, thì những người môn đệ của Chúa cũng phải đi trên con đường đó của Ngài.

Còn đối với những ai có thái độ vuốt ve hay thỏa hiệp với thế gian độc ác và gian trá, cha Raymond Brown, nhà chú giải Kinh Thánh lỗi lạc thời nay, bảo rằng những đoạn Tin mừng như thế này là thông điệp rõ ràng cho những ai còn lạc quan đến ngây ngô mà có ý đi với thế gian.

Một trong những minh họa chân thực nhất cho sứ điệp của bài Tin mừng hôm nay có lẽ là hình ảnh những người tọa kháng trong cuộc đấu tranh ôn hòa và nhân nại vì môi trường trước thái độ lấp liếm và hành động bạo lực của một thế gian thiếu vắng sự thật.

Antôn Hà Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới