Hình ảnh Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 dành cho người lớn ngày thứ III

Chúa Nhật, 25-03-2018 | 00:44:36

Đức Giêsu nói: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà” (Mc 2, 11)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 24/03/2018

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 dành cho Người lớn ngày thứ III

 

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới