Hình ảnh Thứ Tư Lễ Tro tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Năm, 02-03-2017 | 08:17:31

Ngày Thứ Tư Lễ Tro, Hội thánh Người ca vang lời thánh ca từ Sách Sáng thế: “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro…”

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta là “bụi tro”… trong nghi lễ ngày Thứ Tư khai mạc Mùa Chay với lời nguyện nhập lễ :“Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. “Mùa Chay cũng chính là thời gian chúngta biểu lộ lòng thống hối, một cuộc chiến đấu với những cám dỗ trong đời sống đểquay trở lại với Thiên Chúa Tình Yêu, như lời Thánh tông đồ Phaolô nhắc: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ”. vạy chúng ta song tinh thần Mùa Chay “Hãy xé lòng, đừng xé áo” hãy sống một cách chân thành và hiệu quả, chứ không dừng ở những nghi lễ bên ngoài…

Lạy Chúa, xin cho chúng con bước vào mùa Chay thánh bằng một tâm tình thống hối vì tội lỗi mình. Xin cho tâm hồn chúng con hướng về với Chúa là Đấng chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại.

01-03-2017 T Tu Le Tro (1) 01-03-2017 T Tu Le Tro (2) 01-03-2017 T Tu Le Tro (3) 01-03-2017 T Tu Le Tro (4) 01-03-2017 T Tu Le Tro (5) 01-03-2017 T Tu Le Tro (6) 01-03-2017 T Tu Le Tro (7) 01-03-2017 T Tu Le Tro (8) 01-03-2017 T Tu Le Tro (9) 01-03-2017 T Tu Le Tro (10) 01-03-2017 T Tu Le Tro (11) 01-03-2017 T Tu Le Tro (12) 01-03-2017 T Tu Le Tro (13) 01-03-2017 T Tu Le Tro (14) 01-03-2017 T Tu Le Tro (15) 01-03-2017 T Tu Le Tro (16) 01-03-2017 T Tu Le Tro (17) 01-03-2017 T Tu Le Tro (18) 01-03-2017 T Tu Le Tro (19) 01-03-2017 T Tu Le Tro (20) 01-03-2017 T Tu Le Tro (21) 01-03-2017 T Tu Le Tro (22)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới