Hình ảnh Thánh lễ thành lập Giáo Xứ Bình Hải, Giáo Hạt Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 25-11-2017 | 20:48:40

Sáng nay ngày 24/11/2017 Đức Cha Matthêu Nguyễn Khôi về Giáo Họ Bình Hải, Giáo Hạt Quảng Ngãi dâng Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Bình Hải và trao quyền Chánh xứ cho Cha Gioakim Nguyễn Quang Minh Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ…

      

Cha Gioakim Nguyễn Quang Minh Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ nhận bổ nhiệm Đức Cha Mátthêu

Cha Gioakim Nguyễn Quang Minh CSsR tuyên hứa…

   

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới