Hình ảnh Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse Bổn Mạng Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Ba, 21-03-2017 | 08:17:34

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria, vào lúc 18g00 ngày 20.03.2017, giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha phó Bề trên DCCT sài gòn Giuse Nguyễn Trường Xuân, Cha phó xứ Giuse Phạm Văn Bảo và quý Cha quý thánh hiệu Giuse trong Nhà Dòng. Thánh Giuse cũng là quan thầy của rất đông quý ông, anh trong giáo xứ cũng như tất cả những con cái Đền Đức Mẹ đang hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới