Hinh ảnh: Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giêrađô Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Bảy, 17-10-2020 | 13:08:34

Hinh ảnh: Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giêrađô Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Chiều hôm qua ngày 16/10/2020 vào lúc 18g00: Cha Giám tinh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ Mừng kính Thánh Giêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cùng đồng tế có đông đảo quý cha quý Thầy cùng đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nơi về cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng với Nhà Dòng và xin Thánh Giêrađô chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta và tất cả những ai đến khấn cầu Thánh Nhân trong ngày lễ của ngàì …

 

Đức Tin – GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới