Hình ảnh Thánh lễ An Táng Bà Cố Annna Thân Mẫu Cha Phaolô K' Nhoang CSsR 10/09/2018

Thứ Ba, 11-09-2018 | 01:45:54

8g00, thứ hai, ngày 10/09/2018 Thánh Lễ An táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Bài giảng Thánh lễ An Tang Bà Cố Anna – Cha Gioakim Nguyễn Đức Mầng CSsR

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới