Hình ảnh: Thánh lễ 7g Nhà Hưu - 8g Các Tu Sĩ thừ sai dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Anrê

Thứ Tư, 27-09-2017 | 16:43:04

Sáng nay vào lúc 7g Cộng đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dâng Thánh lễ đồng tế và 8g Cha Phó Giám Tỉnh cùng các Thầy Tu Sĩ thừa sai hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Anrê Trần Văn Vũ

Chủ tế Cha An tôn Nguyễn Văn Trung, giảng lễ Cha Giuse Hoàng Phúc Giám Đốc Cộng Đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng…

Thánh lễ các Thầy!

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới