Hình ảnh tam nhật mừng kính Thánh Anphongsô Maria Liguori ngày thư I 30/07/2018

Thứ Ba, 31-07-2018 | 21:31:43

“Thà mất hết tất cả mọi sự, nhưng miễn sao đừng mất Chúa là đủ rồi”

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ hai tam nhật mừng lễ Thánh  Anphongsô Maria Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế: Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh (1696 – 1787)

Ngày thứ II trong Tam Nhật với chủ đề: “Thánh Anphongsô vị Tôn sư chỉ đường nên Thánh”

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới