Hình ảnh rước kiệu Mình Thánh Chúa tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 03/06/2018

Thứ Hai, 04-06-2018 | 01:16:56

“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11, 28)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới