Hình ảnh quý Soeur Học Viện Thánh Tôma Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Thứ Hai, 14-05-2018 | 00:45:14

Tối thứ Bảy ngày 12/05/2018, sau Thánh lễ 18g 30 Hình ảnh quý Soeur Học Viện Thánh Tôma OP Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại hang đá Đức Mẹ, nơi đây mỗi ngày đi học quý Soeur luôn đứng lại thì thàm với Mẹ…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới