Hình ảnh nghi thúc tiễn biệt hỏa táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Ba, 12-06-2018 | 20:26:19

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới