Hình ảnh nghi thức Sai đi trong ngày kết thúc kỳ Tinh Tâm Mùa Vọng

Thứ Ba, 24-12-2019 | 00:26:43

“Bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô” (1 Ga 1,5 – 2,29)

Sau thánh lễ kết thúc tam nhật Tinh Tâm Mùa Vọng cha chủ tế có nghi thức Sai đi với lời hãy Tỏa lan niềm vui của Thiên Chúa đến cho mọi người

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới