Hình ảnh ngày Mồng Ba Tết: 18/02/2018 Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp III

Thứ Hai, 19-02-2018 | 18:26:42

Hình ảnh ngày Mồng Ba Tết: 18/02/2018 Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp III

    

  

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới