Hình ảnh lễ Thánh Giuse tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 24-03-2020 | 17:04:35

Vào lúc 18h00 ngày 19/03, cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ Mừng kính Thánh Giuse Bổn mạng Giáo Hội, DCCT Sài gòn, Đấng bảo trợ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bổn mạng cha Giám tỉnh cũng như quý cha quý thầy, cùng quý ông, quý anh trong Giáo xứ và quý ông anh hiện diện hiệp dâng Thánh lễ… chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ do cha Giuse Nguyên Trường Xuân …

Ông Chủ tịch hội đồng Gx chúc mừng lễ

 

Photo: Đặng Tuấn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới