Hình ảnh Hội Đức Hằng Cứu Giúp Miền Nam họp mặt chia sẻ tại Gx Phú Dóng

Thứ Tư, 27-06-2018 | 04:25:21

Sáng ngày 25/06/2018 từ 7g 00 đến 11g: Các đoàn từ khắp nơi về họp mặt chào đón chia sẻ cầu nguyện với bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới