Hình ảnh Đoàn Dân Chúa về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR lãnh nhận Bí Tích giao hòa để đón Mừng Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật, 23-12-2018 | 22:54:51

Những ngày cuối Mùa Vọng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế, đoàn Dân Chúa khắp nơi quy tụ rất đông về để được lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa. Mặc dù là Nhà Dòng đã tằng cường thêm quý Cha ngồi tòa, nhưng đoàn Dân Chúa xếp hàng rất dài có những anh chị em phải hơn 1g, thâm chí có những lúc 2g mới đến lượt mình xưng tôi…nhưng vân kiên trì giữa troi nằng…

Tạ ơn Chúa cùng với anh chị em đã thành tâm, chuẩn bị tâm hồn mình để đón Mừng lễ Chúa Giáng Sinh và nhất là để lòng mình xứng đáng cho Chúa ngự vào…

Xin Chúa chúc lành và đổ tràn ơn Thánh xuống trên những tâm hồn quảng đại và sẵn sáng như: “người đầy tớ sẵng sàng khi chủ về bất chợ, như những trinh nữ sắng sàng đi đón tràng rể..” là chính Chúa đến…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới