Hình ảnh Canh Thức Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh tại Lễ đài Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT

Thứ Tư, 25-12-2019 | 22:15:50

Đêm qua vào lúc 21h30 ngày 24/12/2019 chương trình Canh thức Giáng Sinh tại Lễ đài Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT bắt đầu với chủ đề ‘Sài Gòn Đêm Giáng Sinh’ do giới trẻ Giáo Xứ và anh em Đệ Tử DCCT Sài Gòn thực hiện…

GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook