Ban quản xứ và Hội Đồng Mục Vụ GX ĐMHCG tĩnh tâm 20/10/2020

Thứ Năm, 22-10-2020 | 16:21:50

GX.ĐMHCG.SG – Thứ Ba ngày 20/10/2020, Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm đã hướng dẫn đoàn đến Đan Viện Nữ Biển Đức – Thủ Đức tĩnh tâm để sưởi ấm đời sống tâm linh và tinh thần phục vụ Giáo Xứ của mỗi thành viên. Không kể Quí Cha trong Ban Quản Xứ, Thầy Phó tế Emmanuel Lê Hoàng Toàn, còn có sự tham dự của Hội Đồng Mục Vụ (42 người = 24 nam + 18 nữ).
 
Chương trình: Cầu nguyện khai mạc lúc 8 giờ 00 – Cha Anphong Trần Ngọc Hướng chia sẻ chủ đề: “Thiên Chúa xót thương người tội lỗi” theo ý lực sách ngôn sứ Giôna – Hiệp dâng Thánh lễ do Cha Chánh Xứ chủ tế, giảng lễ – Lần chuỗi Mân Côi – Trao đổi Mục vụ theo Kế Hoạch Mục Vụ của Giáo Xứ – Chầu Thánh Thể kết thúc lúc 16 giờ 00. Sau đó, mọi người ra về trong an bình.
 
Tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp đã giúp cho mọi người một ngày tĩnh tâm thật sốt sắng và đi về được bình an.
 
Tin: Một Nắng Hai Sương.
Photo: Đức Tín – GXĐMHCG

 

 

 

Photo: Đức Tín – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới