Hiệp ước Toàn cầu về Di cư: Tất cả mọi người đều xứng đáng được bảo vệ

Thứ Sáu, 30-11-2018 | 15:51:26

Trong một cuộc họp báo về Hiệp ước Toàn cầu về Di cư, Linh mục Michael Czerny Dòng Tên giải thích rằng sự tham gia của Vatican nhằm mục đích khuyến khích bốn động từ mà ĐTC Phanxicô đã áp dụng liên quan đến vấn đề di cư: chào đón, bảo vệ, khuyến kích và hội nhập.

Vào tháng 12, Cộng đồng quốc tế sẽ thông qua hai thỏa thuận quốc tế: Hiệp ước Toàn cầu về vấn đề Di cư an toàn, trật tự và thường xuyên – tại một hội nghị liên chính phủ được tổ chức tại Marrakesh và Hiệp ước Toàn cầu về những người tị nạn tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Hiệp ước Toàn cầu sẽ được thông qua tại Morocco

Việc thông qua Hiệp ước Toàn cầu về Di cư ở Morocco nhằm mục đích huy động hơn 300 tổ chức xã hội dân sự, những người sẽ tham gia Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12.

Một trong những đối tác chính trong việc soạn thảo Hiệp ước Toàn cầu này đó chính là Ủy ban Di dân và Tị nạn của Vatican thuộc Thánh  Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện. Linh mục Michael Czerny, SJ, Phó Thư ký Ủy ban Di dân và Tị nạn, đã phát biểu với Vatican News về vai trò và lập trường của Vatican về Hiệp ước Toàn cầu này.

“Tòa Thánh đã tham gia đầy đủ vào quá trình tham vấn và đàm phán, vì vậy Tòa Thánh cũng sẽ tham dự hội nghị”, linh mục Czerny, xác nhận sự ủng hộ của Vatican.

Bốn từ được triển khai

Linh mục Czerny đã chia sẻ về cách tiếp cận của ĐTC Phanxicô, đồng thời giải thích rằng “Đức Thánh Cha đề nghị mọi người nên thực hiện bốn động từ: chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập”. “Bởi vì”, linh mục Czerny nói, “sự bảo vệ không phải là điều gì đó được sáng kiến bởi Hiệp ước Toàn cầu. Sự bảo vệ là điều mà chúng ta xứng đáng được hưởng bởi vì chúng ta là con người. Đó chính là ý nghĩa của việc có phẩm giá con người, có nhân quyền. Để được bảo vệ”.

Linh mục Czerny tiếp tục cho biết rằng những gì đã đạt được cho đến nay sẽ được tán dương, và sự kiện trong hai ngày này được tổ chức tại Marrakesh sẽ là “một kỷ niệm những thành tựu đạt được cũng như một sự khích lệ”. “Nhưng”, Linh mục Czerny tiếp tục, “phản ứng và sự quan tâm của chúng ta sẽ chính là việc thực hiện: làm thế nào chúng ta có thể lấy Hiệp ước Toàn cầu ra khỏi kệ sách và đưa nó áp dụng vào trong cuộc sống thực tế? “.

Suy tư

“Cách thức chúng ta làm điều đó”, Linh mục Czerny giải thích, “đó chính là tìm ra những cách thức cụ thể trong hàng ngàn tình huống khác nhau mà chúng ta phải đối mặt cũng như những tình huống mà những người dễ bị tổn thương phải đối mặt. Làm thế nào để chúng ta có thể thực sự chào đón họ? Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của nó là gì khi bạn dễ bị tổn thương, khi bạn đang chạy trốn, khi bạn đánh hết niềm hy vọng, được chào đón”.

Học cách phản ứng

Linh mục Czerny cho biết rằng Vatican, vốn “không liên quan trực tiếp đến các vấn đề chính sách hay đàm phán quốc tế”, “tham gia vào việc khuyến khích và thúc đẩy cũng như hướng dẫn con cái của Thiên Chúa và mọi người có thành tâm thiện chí có thể phản ứng lại” với những nhu cầu của những người cần được bảo vệ nhất.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook