Hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo

Thứ Năm, 26-05-2016 | 10:40:27

Hãy lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ, hãy để cho người nghèo dạy bài học về tình nhân loại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra thách đố này cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Nhân Đạo Thế Giới lần thứ nhất do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2016.

Đức Giáo Hoàng còn nói rằng chúng ta phải thay đổi lối sống, thay đổi chính sách, thay đổi những lựa chọn kinh tế và những thái độ trịch thượng khi làm việc nhân đạo và xem xét các giá trị văn hóa. Những người đau khổ do xung đột, bạo lực, đàn áp và thiên tai, dù được chúng ta liên đới cách chân thành thì quyền lợi và phẩm giá của họ vẫn phải được tôn trọng toàn vẹn về tính độc đáo của từng nhân vị và từng giá trị văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc. Những người gánh chịu những tổn thất này là những nạn nhân, họ dễ tổn thương nhất, hoàn cảnh của họ khốn cùng, cho nên cũng dễ bị bóc lột hoặc bị tước đoạt các giá trị làm người. Đức Giáo Hoàng nói, các giá trị làm người và văn hóa của họ phải được tôn trọng cách xứng đáng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì, theo Đức Giáo Hoàng, việc giải quyết xung đột hiện nay trên thế giới bị chi phối bởi một nhóm lợi ích. Những chiến lược quân sự, kinh tế, chính trị căn cứ trên quyền lực và vật chất nên bất chấp việc đẩy hàng triệu người phải di cư. Nguy hiểm hơn, chính những nỗ lực nhân đạo lại thường kèm theo những trói buộc về thương mại và ý thức hệ. Những hệ lụy này đang hủy hoại các giá trị nhân văn.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh phải dấn thân để bảo vệ mỗi người dù họ là ai và ở hoàn cảnh nào. Bảo vệ văn hóa và phẩm giá, các quyền căn bản của họ với tinh thần trách nhiệm. Đức Giáo Hoàng nói “cần phải bảo tồn tự do và bản sắc xã hội và văn hoá của các dân tộc; cũng như cần phải thúc đẩy hợp tác, đối thoại, và nhất là hoà bình mà không được dẫn đến tình trạng cô lập”. Chúng ta phải hành động không biết mệt mỏi. Ngài mời gọi hãy hành động để xoa dịu những đau thương, hãy bảo vệ phẩm giá và văn hóa, chính mỗi người phải ý thức nơi mình trách nhiệm đó. Sau nữa phải biết đối thoại và hợp tác mang tính cộng đồng. Một phương cách để cứu chữa nhân loại là phải can đảm đặt các giá trị tinh thần, vì phẩm giá con người, vì lợi ích hòa bình, vì đặc tính nhân loại lên trên những tìm kiếm duy vật chất, thuần kinh tế, lợi ích nhóm. Đức Giáo Hoàng nói chúng ta không hành động vì một khái niệm hay ý tưởng, mà hành động vì yêu thương con người.

Mọi cố gắng hành động đều phải được thúc đẩy bởi lòng thương yêu. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng chính khi học hỏi từ các nạn nhân và những người đau khổ, chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới nhân đạo hơn. Hãy lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ, hãy để cho người nghèo dạy bài học về tình nhân loại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra thách đố này không chỉ dành cho Hội nghị nhân đạo mà còn cho bất cứ ai có lòng nhân đạo.

Tự Tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới