Thánh lễ trọng Mừng Kính Anphongsô Maria Liguori - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 01/08/2018

Thứ Tư, 01-08-2018 | 17:22:22

“Chúa đã chọn chúng ta, để chúng nên thánh” (Ep 1, 4)

Thánh Anphongsô Maria Liguori – Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh

(1696 – 1787)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 31/07/2018

NGÀY 01/ 08 / 2018: Thứ Tư tuần 17 Thương Niên

– 17g30Cầu nguyện cùng với Thánh Anphongsô – Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

– 18g00Thánh lễ đồng tế với chủ đề“Thánh Anphongsô. Nên thánh trong sứ mạng thừa sai”

Chủ tế Thánh lễ: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám Tỉnh CSsR Việtnam

Giảng lễ: Cha Vincente Phạm Cao Quý CSsR

Hai bài đọcCác Thầy Học Viện

Phụng ca + đáp ca: Ca đoàn giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới