GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo 'CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C'

Thứ Bảy, 21-09-2019 | 17:06:24

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C

22/9/2019

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Giáo Xứ Tam Tòa – Tổng Giáo Phận Huế, trọn ngày Thứ Bảy 21/9 và Chúa Nhật 22/9: Nhà Thờ Giáo Xứ xây dựng gần 100 năm, qua dòng thời gian đến nay đã hư hỏng, cần xây dựng lại. Xin Cộng đoàn rộng lòng giúp đỡ.

2/ Thứ Năm 26/9 Lễ kính Chân Phước Gaspar Stangassinger, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

3/ Thứ Ba 24/9 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ khai giảng khóa học: “Người Ki-tô hữu Loan Báo Tin Mừng”: Do Linh mục Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm và Quí Cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách…

– Học viên: Từ 18 tuổi trở lên.

– Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ.

– Thời gian: từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 30.

4/ Để chuẩn bị cho Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường Giáo Xứ sẽ có 5 giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công việc Loan Báo Tin Mừng vào lúc 19 giờ các ngày Thứ Năm (3, 10, 17, 24, 30/10/2019): Cầu nguyện với Đức Cha Jean Cassaigne:

Xin cám ơn Cộng đoàn

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới