Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật, 14-06-2020 | 14:53:24

GIÁO XỨ ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn


THÔNG BÁO

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

14/06/2020

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Thứ Ba 16/06 lúc 18g45: Giáo Xứ học hỏi “NGƯỜI KITÔ HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG” tại Phòng Hiệp Nhất sau Nhà Thờ do Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

2/ Thứ Sáu 19/6 Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa Linh mục.

  • Thánh lễ 18g00: Mừng bổn mạng Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ.
  • Ti các Nhà Nguyn Xóm Giáo không c hành Thánh l.

 

Xin lưu ý: Đáp lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám Mục Sài gòn, mời gọi Cộng đoàn cầu nguyện cho các Linh mục và đóng góp quỹ tương trợ Linh mục của Tổng Giáo Phận.

Sau thời gian phục vụ Chúa và Cộng đoàn, nay các Ngài đã già yếu bệnh tật.

Trong tâm tình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Giáo Xứ có đặt thùng quyên góp trọn ngày Chúa Nhật 21/6 để giúp đỡ chăm lo quí Cha già yếu, đặc biệt quí Cha đang nghỉ hưu.

 

Xin cám ơn Cộng đoàn

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới