Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA 27/12/2020

Thứ Bảy, 26-12-2020 | 23:21:39

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

27/12/2020

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Khóa chuyên đề: “ Giúp con trưởng thành tính dục”

Khai mạc lúc 14 giờ 30 Thứ Bảy 26/12/2020 tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế.

Thời lượng: Chiều Thứ Bảy 2/1, 9/1, 16/1, 23/1 và 30/1/2021

Thời gian: 14 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Đăng ký: Xin phụ huynh đăng ký tại Văn Phòng Giáo Xứ giờ làm việc, nghỉ Thứ Hai hằng tuần.

 

2/ Chúa Nhật 27/12 Lễ Thánh Gia Thất: 17 giờ Thánh lễ kỷ niệm Kim Ngân Khánh của 35  đôi Hôn Phối.

3/ Thứ Sáu đầu tháng 01/01/2021

– 15 giờ 00: Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.

– 18 giờ 00: Thánh lễ Giới gia trưởng và Gia đình phạt tạ.

 

4/ Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua nhận ghi danh đoàn sinh mới:

Các em tuổi từ 4 đến 18 tuổi vào Chúa Nhật 03/01/2021, từ 13 giờ 50 đến 14 giờ 30, tại phòng thư quán Thiếu nhi (dãy nhà A, lầu 1)

 

5/ Họp Phụ Huynh các em Xưng tội – Rước lễ lần đầu và Thêm Sức:

Chúa Nhật 10/01/2021 vào lúc 7 giờ 30 tại Hội trường Anphongsô – lần 4 – dãy nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

6/ Khóa Huấn luyện Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên năm 2021

Lúc 18 giờ 30 đến 21 giờ 00 các tối Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần, từ 6/01 đến28/04/2021.

* Mọi chi tiết ghi danh, xin liên hệ trực tiếp với Xứ Đoàn  Thiếu Nhi Thánh Thể Ki-tô Vua Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Hội Trường Anphong – Lầu 4. Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Xin lưu ý:

  • Tại các Nhà Nguyện Xóm Giáo: Không cử hành Thánh lễ Tuần bát nhật Giáng Sinh từ 25/12/2020  đến 1/1/2021.
  • Tại Nhà Thờ: Quí Cha không giải tội từ ngày Thứ Sáu 25/12/2020 đến 10/1/2021.

Xin cám ơn Cộng đoàn.

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, P9, Q3 TPHCM

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới