Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | 31/05/2020

Thứ Bảy, 30-05-2020 | 20:56:05

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

31/5/2020

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Thứ Hai 1/6 tại Nhà Thờ:

  • 6g00 Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.
  • 18g00Thánh lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Êlisabeth, Bổn mạng Xóm Giáo 2.

2/ Thứ Ba 2/6, lúc 18 giờ 45, Lớp học hỏi“NGƯỜI KITÔ HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG”sẽ học tại Phòng Hiệp Nhất sau Nhà Thờ do Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

Kính mời Cộng đoàn cách riêng các bạn trẻ tham dự.

3/ Thứ Tư 3/6: 15g00Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

4/ Thứ Năm 4/6: 18g00Thánh lễ Giới Hiền mẫu.

5/ Thứ Sáu 5/6:

  • 15g00Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót
  • 18g00Thánh lễ Hội Liên Minh Thánh Tâm và Gia trưởng.

6/ Về việc làm phép ảnh tượng:

  • Thứ Bảy: Các giờ hành hương kính Đức Mẹ và Thánh lễ, xin không mang ảnh tượng vào Phòng Thánh, Quí Cha sẽ làm phép sau Thánh lễ.
  • Chúa Nhật: Xin không mang ảnh tượng vào Phòng Thánh. Sau các Thánh lễ, Quí Cha sẽ làm phép ảnh tượng tại trước cửa Phòng Trung Tâm Mục Vụ đối diện Phòng Thánh.

 

Xin cám ơn Cộng đoàn

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới