Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Thông báo 'Chúa Nhật II Mùa Vọng A'

Chúa Nhật, 08-12-2019 | 16:48:00

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A

08/12/2019

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Giáo Xứ Phú Quí– Nha Mơn – Giáo Phận Nha Trang trọn ngày Thứ Bảy 7/12 và Chúa Nhật 8/12.

Xin ông bà anh chị em quảng đại giúp đỡ.

2/ Thứ Hai 9/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng. 

Bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế và Cộng Đoàn Xóm Giáo 3.  Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 18 giờ 00.

3/ Tĩnh tâm thiếu nhi bắt đầu lúc 18 giờ 30.

  • Ngày 10, 11, 12/12/2019 (Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm)

4/ Thứ Tư 11/12/2019 lúc 8 giờ 30 tại Nhà Thờ Chánh Tòacó Thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng Giáo Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn Giuse Nguyễn Năng.

Xin cộng đoàn hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mới mà Chúa và Giáo Hội trao phó.

5/ Chúa Nhật 29/12/2019 Lễ Thánh Gia Thất, Giáo Xứ có tổ chức mừng Ngọc Kim Ngân Khánh Hôn Phốicho các đôi vợ chồng kỷ niệm 25, 50 và 60 năm hôn phối trở lên. Hạn chót đăng ký ngày 10/12/2019.

  • Người trong Giáo Xứ đăng ký tại các Xóm Giáo.
  • Người ngoài Giáo Xứ đăng ký tại Văn Phòng Giáo Xứ.
  • Xin lưu ý: Ngày 22/12 xin đến nhận giấy mời cho các đôi vợ chồng đã đăng ký.
  • Xin cám ơn Cộng đoàn
  • VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook