Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kiệu Đức Mẹ quanh Đền và Tu viện Mừng Lễ Bổn Mạng

Thứ Bảy, 29-06-2019 | 08:39:29

Vào lúc 17g30 Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc chủ sự cuộc cung nghi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng Bổn mạng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn và cũng là bổn mạng của nhiều hội đoàn trong Giáo xứ…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới