Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Gx Chợ Đũi

Thứ Bảy, 29-09-2018 | 14:54:16

Sang nay thứ bảy ngày 29/09/2018: Mừng Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thân  Micae, Grabriel, Raphael. Cộng đoàn dân Chúa Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương đến Giáo Xứ Chợ Đũi “Huyện Sỹ” trong dịp Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 30 Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên Phong 117 Anh Hùng Tử Đạo tại Việt Nam lên hàng hiển Thánh…

Vào lúc 90g 00 Cha Bề trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng chủ tế Thánh lễ cùng với Cha Phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí, Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới