GX ĐMHCG - THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 07/02/2021

Chúa Nhật, 07-02-2021 | 01:24:13

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A

07/02/2021

 

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ Phú Yên, H’ Ra (Hờ-Ra) Giáo Phận Kontum.  Đức Cha Giáo Phận giao Giáo Xứ cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế; hiện Linh mục  Giuse  Phạm Hồng Tài Dòng Chúa Cứu Thế làm Chánh xứ.

Nhà Thờ nay đã xuống cấp cần xây dựng.

Trong tâm tình truyền giáo, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 6/2 và Chúa Nhật 7/2. Xin ông bà anh chị em quảng đại giúp Giáo điểm  truyền giáo Phú Yên H’ Ra (Hờ-Ra).

2/ Thánh lễ Tạ Ơn Tất Niên Giáo Xứ

 • 18 giờ 00 Thứ Hai 8/2 nhằm 27 Âm lịch.

3/ Chương Trình Lễ Tết Hành Hương Minh Niên Tân Sửu

 • THÁNH LỄ GIAO THỪA: 11.02.2021 (30 Tết – Thứ Năm).
 • 21 giờ 30 : Canh thức tại Lễ Đài
 • 22 giờ 00 : Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.
 • HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN

 

 • NGÀY MỒNG MỘT TẾT: Thứ Sáu 12.02.2021

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

*Buổi sáng   : 7 giờ 00: Thánh lễ tại Nhà Thờ. Sau  Thánh lễ có hái Lộc Thánh.

*Buổi chiều  : 16 giờ 30: Rước Kiệu Đức Mẹ khai mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên. Sau có Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.

  Chủ sự Kiệu và Thánh lễ: Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, TGP Sàigòn.

 • NGÀY MỒNG HAI TẾT: Thứ Bảy 13.02.2021

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

*Buổi sáng:  6 giờ 30 Thánh lễ Chúc Thọ tại Lễ Đài.

*Buổi chiều: 16 giờ 30 Rước Kiệu Đức Mẹ – Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.

Chủ sự Kiệu và Thánh lễ: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản,  Giám mục Giáo Phận Long Xuyên.

 • NGÀY MỒNG BA TẾT: Chúa Nhật 14.02.2021

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

*Buổi sáng: Thánh lễ Tại Nhà Thờ  6 giờ 30 – 8 giờ 00 – 10 giờ 00 – 20 giờ 00

*Buổi chiều:

 • 16 giờ 30: Kiệu và Thánh lễ đồng tế bế mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên.

Chủ sự Kiệu và Thánh lễ: Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

*Lưu Ý:

 • Ba ngày Hành Hương Minh Niên, Giáo Xứ có mở cửa Nhà Thờ sáng chiều để Cộng đoàn đến cầu nguyện, dâng gia đình cho Chúa và Đức Mẹ, xin lễ, xin khấn và tạ ơn.
 • Kính mời Quí cộng đoàn xa gần tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa qua Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu ban cho quí ông bà anh chị em Năm Mới Bình An – Sức Khỏe – Hạnh Phúc – Ngập Tràn Hồng Phúc Thiên Chúa.

4/ Từ ngày 8/2 đến 22/2

 • Tại Nhà Thờ Giáo Xứ: Quí Cha không ngồi tòa.
 • Tại các Nhà Nguyện Xóm Giáo: Không cử hành Thánh lễ.

                                                                                                                                 Xin cám ơn Cộng đoàn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới